To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum kadrowe
Forum Kadrowe - prawo pracy, umowy pracownicze, dokumenty kadrowe, urlopy pracownicze, czas pracy, rady pracowników, zarządzanie personelem, kontrole w firmie, orzeczenia SN

Prawo pracy w praktyce - tematy ogólne - ile dni mam pracownik na dostarczenie L4

Anonymous - 2008-03-27, 19:30
Temat postu: ile dni mam pracownik na dostarczenie L4
witam ile dni ma pracownik na dostarczenie zwolnienia chorobowego pracodawcy oraz w jakim czasie pracodawca powinien je odesłać do ZUS-u?
anita.p - 2008-03-28, 07:44

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Art. 62. 1. Zaświadczenie lekarskie ubezpieczony jest obowiązany dostarczyć nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi zasiłków, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Ubezpieczony, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a, obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania płatnikowi składek, który przekazuje je niezwłocznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podając datę dostarczenia tego zaświadczenia przez ubezpieczonego.

3. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 i 2 powoduje obniżenie o 25 % wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, chyba że niedostarczenie zaświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego.

Anonymous - 2008-05-08, 14:43

Proszę jednak zwrócić uwagę, że w art. 62 ust. 3 mowa jest o zasiłku chorobowym i jeśli zwolnienie dotyczy wynagrodzenia chorobowego (do 33 dni) to nie ma prawnie skutecznej metody aby zdyscyplinować pracownika aby dostarczył zwolnienie w terminie określonym w ust. 2 art. 62, poza karą upomnienia lub grzywny przewidzianą w art. 108 kp.
anita.p - 2008-05-08, 19:20

Kosma masz rację ale skoro Mona777 pyta w jakim czasie pracodawca powinien zwolnienie odesłać do ZUS-u, to zapewne chodziło jej właśnie o zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie za czas niezdolności pracy płatne ze środków pracodawcy ;-)

Poza tym myślę, ukaranie pracownika karą grzywny za niedostarczenie w określonym terminie zwolnienia lekarskiego byłoby lekką przesadą – nie sądzisz ?

Anonymous - 2008-08-08, 21:57
Temat postu: ważne pomóżcie
ludziska byłem zatrudniony na czas nie okreslony przeczuwałem ze szef chce mnie zwolnic i w sobote nie poszedłem do pracy dzwoniąc w sobote ze mam l-4 ale l-4 dostarczyłem we wtorek rano czy miał ku temu podstawy zeby mnie zwolnic dyscyplinarnie z art. 52 i czy moje zwolnienie ma jakąś moc z tym art. pomóżcie. dodam że wypowiedzenia nie przyjołem ale tydzień później podpisałem otrzymanie świadectwa pracy czy mam jakąś z nimi szanse czy jestem na przegranej pozycji pozdrawiam dzięki.
Ewania - 2008-08-09, 18:01

Jesli poinformowales pracodawce o przyczynie nieobecnosci - (dobrze byloby gdybys mial na to jakis dowod/swiadkow? Ewentualnie, jesli masz zapis w telef. komorkowym dzien i godzine łączenia sie z telef. szefa, to zachowaj to koniecznie, moze sie przydac!) - to "dyscyplinarka" jest nieuzasadniona.

Natomiast sam druk zwolnienia lekarskiego trzeba dostarczyc płatnikowi (w tym przypadku pracodawca jest platnikiem, tak?) w ciagu 7 dni.

Pracownik w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.
Jeśli jednak przepisy prawa pracy obowiązujące u pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Niedotrzymanie przez pracownika 2-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Jeśli zatem nawet w drugim dniu nieobecności pracownik nie pojawił się w pracy i do końca dnia roboczego nie powiadomił o przyczynie swojej nieobecności, pracodawca może sam zadzwonić do pracownika w celu ustalenia tej przyczyny.
Może również poczekać aż pracownik nie pojawi się w pracy bez usprawiedliwienia w trzecim dniu swojej pracy i uznać ją od razu za nieobecność nieusprawiedliwioną.
Dalsze postępowanie uzależnione jest od pracodawcy (m.in. od tego, czy uda się mu ustalić przyczynę nieobecności pracownika):

może nałożyć na pracownika karę porządkową albo wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę;
może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp, tj. z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (por. wyrok SN z 28 września 1981 r., I PRN 57/81, LEX nr 14593).

Jesli jest tak, jak piszesz, że powiadomiles telefonicznie, a w trzecim dniu (dlaczego dopiero we wtorek??) nieobecnosci wyslales druk zwolnienia lekarskiego i masz na to dowód (potwierdzenie wyslania listu poleconego np., czy wspomniany przez mnie powyzej wykaz wykonanych polaczen telefonicznych) - odwolaj sie do Sądu Pracy.

Powodzenia!

Anonymous - 2008-08-13, 20:34

dzięki za wyjasnienie ostatecznie dogadałem sie Z szefem i obyło sie bez dyscyplinarki tylko rozwiazanie umowy za porozumieniem stron. i tu mam pytanie czy jeśli pracodawca wysłał moje zwolnienie do zusu a ostatecznie rozwiązanie umowy było za porozumieniem stron lecz już na moim zwolnieniu czy ja dalej moge kontynuowac zwolnienie zanosząc kolejne l-4 do zuzu.
Anonymous - 2008-12-12, 04:32

do roboty darmozjadzie, a nie kombinacje w głowie
nie zajmuj miejsca tym, którzy chcą naprawdę pracować

jak nie chcesz pracować to siedź w domu

Anonymous - 2008-12-14, 17:51

Po ustaniu zatrudnienia może Pan być dalej na chorobowym. Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała:
1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”.

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia będzie przysługiwał, wtedy, gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstanie w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę.


Zasiłek po ustaniu zatrudnienia wypłacany będzie Panu przez ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Tam też należy dostarczyć obecne i kolejne zwolnienia lekarskie.
Korzystając z zasiłku chorobowego należy pamiętać o tym, że ZUS jako płatnik świadczenia może skontrolować, czy prawidłowo wykorzystywane jest zwolnienie lekarskie.

anita.p - 2008-12-15, 10:40

Gość napisał/a:
Po ustaniu zatrudnienia może Pan być dalej na chorobowym. Osoba, która była objęta ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z treścią art. 7 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.). „Zasiłek chorobowy przysługuje (…) osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy 30 dni i powstała:
1) nie póżniej niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (…)”.

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia będzie przysługiwał, wtedy, gdy niezdolność do pracy będzie trwała nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstanie w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy o pracę.


Proszę zwrócić uwagę na to, że zacytowany art. 7 ustawy zasiłkowej odnosi się do osób, które stały się niezdolne do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, natomiast slawas zachorował w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego więc jeżeli między kolejnymi zwolnieniami lekarskimi (o ile będą kolejne) nie wystąpi przerwa to warunek chorowania bez przerwy co najmniej 30 dni nie ma tutaj zastosowania.

Pozdrawiam

Anonymous - 2010-01-01, 17:51

witam
L-4 po ustajacym zatrudnieniu musze dostarczyć do 7 dni od daty wystawienia do Zusu.
W zwiazku z tym mam pytanie : Jezeli wysylam listem - to czy decyduje data stępla pocztowego, czy w ciągu 7 dni musi juz byc w Zusie ??Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group